tutvassaaminõ
tutvumine - greetings - les salutations

Võro kiil Eesti keel English français
olõq terveq tulõmast tere tulemast welcome bienvenue
tereq tere hello, hi salut
tereq hummogust tere hommikust good morning bonjour
tereq pääväst tere päevast good afternoon bon après-midi
tereq õdagust tere õhtust good evening bonsoir
hääd üüd head ööd good night bonne nuit
hääd aigo head aega goodbye, bye au revoir
näemiq nägemiseni see you later à plus tard
Ma armasta sinno Ma armastan sind I love you Je t'aime
Miä su nimi om? Kuidas/Mis sinu nimi on? What's your name? Quel est ton nom ?
Mu nimi om ... Minu nimi on ... My name is ... Mon nom est ...
edenimi eesnimi first name le prénom
perrenimi perekonnanimi last name, family name le nom de famille
preili " miss mademoiselle
provva proua madam madame
herr härra mister monsieur
Rõõm nätäq Meeldiv tutvuda Nice to meet you Enchanté
Kuis lätt? Kuidas läheb? How are you? Comment allez-vous ?
Häste Hästi Fine. Well Bien
Ku vana sa olõt? Kui vana sa oled? How old are you? Quel âge avez-vous ?
Ma olõ ... aastakka vana Ma olen ... aastat vana I am ... years old J'ai ... ans
pallõsi palun please s'il te/vous plaît
aiteh aitäh thanks merci
Pall'o õnnõ! Palju õnne! Congratulation! Félicitations !
Kas sa saat
võro keelest arvo?
Kas sa saad
võru keelest aru?
Do you understand
Võro language?
Vous comprenez
la langue võro ?
Saa arvo
Saa-ai arvo
Ma saan aru
Ma ei saa aru
I understand
I don't understand
Je comprends
Je ne comprends pas
Ma kõnõlõ-õi
võro kiilt
Ma ei räägi
võru keelt
I don't speak Võro Je ne parle pas Võro
Ma olõ ingläne Ma olen inglane I am English Je suis anglais
Kas sa kõnõlõt
inglüse kiilt?
Kas sa räägid
inglise keelt?
Do you speak English? Parlez-vous anglais ?
jah " yes oui
ei " no non
annaq andis vabandust sorry
excuse me
désolé
excusez-moi
Appi! " Help! À l'aide ! Au secours !